Tropicalismo – Ideologia ou utopia?

()
Gilberto Gil